Nếu thẻ xanh bị mất bạn phải làm gì?

Mất giấy tờ là chuyện chẳng muốn. Do đó chúng ta nên copy lại một bộ những giấy tờ quan trọng, phòng khi có...

Đi du lịch nước ngoài bằng thẻ xanh

Hiện nay, theo tình hình di trú mới nhất của Hoa Kỳ, tôi thành thật khuyên quý vị có thẻ xanh nên giới hạn...