Nếu thẻ xanh bị mất bạn phải làm gì?

Mất giấy tờ là chuyện chẳng muốn. Do đó chúng ta nên copy lại một bộ những giấy tờ quan trọng, phòng khi có...

Cần đi Việt Nam gấp mà thẻ xanh sắp hết hạn...

Nếu quý vị muốn tự làm lấy để tiết kiệm tiền bạc, xin theo hướng dẫn dưới đây: Còn giữ thẻ xanh cũ, không...