Điều cần biết khi làm Passport Mỹ

Nếu quý vị muốn đi du lịch nước ngoài, quý vị nên xem lại coi mình đã có passport chưa. Công dân Mỹ mỗi...

Nếu thẻ xanh bị mất bạn phải làm gì?

Mất giấy tờ là chuyện chẳng muốn. Do đó chúng ta nên copy lại một bộ những giấy tờ quan trọng, phòng khi có...