Cần đi Việt Nam gấp mà thẻ xanh sắp hết hạn...

Nếu quý vị muốn tự làm lấy để tiết kiệm tiền bạc, xin theo hướng dẫn dưới đây: Còn giữ thẻ xanh cũ, không...

Đi du lịch nước ngoài bằng thẻ xanh

Hiện nay, theo tình hình di trú mới nhất của Hoa Kỳ, tôi thành thật khuyên quý vị có thẻ xanh nên giới hạn...