Có cần xin Re-entry permit khi ra nước Mỹ không?

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ Re-entry permit là gì để xem mình có cần hay không.  Nếu cần thì mới tiếp tục...

Đi du lịch nước ngoài bằng thẻ xanh

Hiện nay, theo tình hình di trú mới nhất của Hoa Kỳ, tôi thành thật khuyên quý vị có thẻ xanh nên giới hạn...