Bạn có muốn nhập cư vào Hoa Kỳ?

Giới thiệu Đối với nhiều người, nhập cư vào Hoa Kỳ là một giấc mơ cả đời của họ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ là quốc...

Nếu thẻ xanh bị mất bạn phải làm gì?

Mất giấy tờ là chuyện chẳng muốn. Do đó chúng ta nên copy lại một bộ những giấy tờ quan trọng, phòng khi có...